Projeler

Görüntü İşleme Sistemi ile Elektrik Hatlarının Kuşlardan Korunması

Visitant görüntü işleme teknolojisi kullanılarak enerji dağıtım hatlarına kuşlardan dolayı meydana gelen enerji kesintilerin önlenmesi projesidir. Proje ile kuşlar hatlara konmadan önce onları kaçıran bir sistem tasarlanması planlanmaktadır. Bu proje enerji kesintilerinin önlenmesi, hizmet kalitesi tedarik sürekliliğinin sağlanması ve kısa devrelerden kaynaklı envanter kayıplarının önüne geçilmesi, dağıtım şirketleri açısından müşteri memnuniyetinin arttırılması, personel çalışma saatlerinin düşürülmesi amaçlarını karşılaması için planlanmıştır.

Aynı zamanda bu proje, kuşların hatların üstüne konup kısa devre akımına maruz kalmasını engellenmiş olacak ve doğal hayatı ve çevreye yararlı bir vizyona da sahip olacaktır.